privacy

Algemeen

CombiTrip gaat zeer zorgvuldig om met privacy gegevens. Wij vragen en gebruiken alleen (zo min mogelijk) persoonlijke gegevens als dat strikt noodzakelijk is. Standaard worden de meeste privacyvriendelijke instellingen gepresenteerd aan de gebruiker. CombiTrip wil volstrekt transparant zijn in de wijze waarop zij, als Verwerkingsverantwoordelijke omgaat met de verwerking van aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Dit wordt hieronder nader toegelicht, waarbij voorop staat dat CombiTrip de toepasselijke regels op het gebied van privacy zal naleven, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet (Tw).

Gebruik platform zonder account

De meeste gebruikers gebruiken de website of app van combitrip zonder een login account. Wij vragen hiervoor geen persoonsgegevens. Wij gebruiken wel gegevens over de reis (van, naar, wanneer, welke modaliteiten, persoonlijke reisvoorkeuren zoals vertrek, aankomst modaliteit sortering) gekoppeld aan een IP adres. Deze gegevens gebruiken wij alleen in-house om te zien waar gebruikers vandaan komen (stad, land, continent (gebeurd via IP adres) - niet nauwkeuriger dan stad/dorp niveau - en wat voor reizen en reisvoorkeuren zijn ingesteld. Deze gegevens slaan wij op in onze eigen database en deze gegevens worden nooit met derden gedeeld. Deze gegevens worden alleen gebruikt om het systeem te monitoren, om problemen op de sporen en te debuggen en verbeteren.

Cookies

CombiTrip gebruikt cookies voor het onthouden van de laatst ingevoerde reis en reisvoorkeuren (zoals van, naar, datum, gekozen reismodaliteiten). Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het gemak van de reiziger zodat deze de laatst gekozen reis en reisvoorkeuren ziet bij een later bezoek. Deze gegevens staan dus alleen op het device van de gebruiker opgeslagen en worden verder nergens voor gebruikt en ook niet door CombiTrip opgeslagen.

Google Analytics

Google Analytics wordt gebruikt om te zien hoe gebruikers om gaan met de website. Zo kunnen we zien hoeveel bezoekers er per dag zijn, welke pagina’s ze bezoeken en waar ze vandaan komen (stad, land, provincie, continent (maar niet nauwkeuriger dan dat). Google analytics gebruikt ook cookie’s om bijvoorbeeld te kunnen zien of een bezoeker nieuw is of al eens eerder met CombiTrip op reis is geweest.

Google Adwords

Google Adwords wordt gebruikt om advertenties te laten zien die relevant zijn voor de gebruiker. Google gebruikt diverse technieken (zoals cookies) om te bepalen welke advertenties interessant zijn voor een gebruiker. Het is voor CombiTrip niet helemaal te overzien welke technieken dit zijn, we gaan er vanuit dat Google hier netjes mee omgaat en aan alle regelgeving voldoet. ,Mocht het blijken dat dit niet het geval is dan verwijderen we Google Adwords direct.

Affiliate programma’s

CombiTrip verbindt gebruikers vaak door voor het boeken van tickets met een zogenaamde “Deeplink”. Meestal wordt er dan een cookie geplaatst om te tracken of de gebruiker binnen een bepaalde tijd (vaak 30 dagen) een ticket koop op de website van de partner. Indien dit het geval is ontvangt CombiTrip meestal een commissie over het bedrag van het ticket.

Opslaan van contactgegevens verkregen via email.

CombiTrip ontvangt regelmatig mails van gebruikers die vragen hebben over een reis of opmerkingen hebben over de website. Deze mails worden alleen maar gebruikt ter verbetering van het CombiTrip-platform. Deze mails worden nooit met derden gedeeld. Deze mails staan en blijven opgeslagen in het gmail account van combitrip en worden nergens anders opgeslagen of heen gestuurd.

Opslaan contact gegevens partners

CombiTrip werkt met heel veel partners wereldwijd samen om de service te verlenen. Er is vaak intensief en veelvuldig contact met deze partners. Daarom slaan wij de contact gegevens zoals naam contactpersoon, telefoon, email, en bedrijfsnaam op in een excel sheet. Deze excel sheet is opgeslagen op de computer van de eigenaar van CombiTrip en wordt met niemand anders gedeeld.

privacybeleid

In ons privacybeleid beschrijven we precies wat de gang van zaken is binnen CombiTrip. Wie mag de gegevens inzien en bewerken? Hoe worden gegevens vernietigd als ze niet meer nodig zijn? Hoe is je computer beveiligd zodat is gewaarborgd dat niemand anders toegang tot de gegevens kan krijgen? Dit dient bij alle personen, die met persoonsgegevens te maken hebben goed tussen de oren te zitten. Zij moeten op de hoogte zijn van de regels en zich er aan houden.

Reisgegevens (invoer (van, naar, datum), uitvoer resultaten, reisopties met eventueel een booking link) worden altijd binnen 24 uur definitief verwijderd. Ook willen we uitdrukkelijk aangeven dat deze gegevens door ons niet aan een persoon of exacte locatie kunnen koppelen omdat deze alleen aan een IP adres gekoppeld zitten. Ook worden deze gegevens nooit met derden gedeeld en alleen gebruikt ter verbetering van het eigen platform.

Gegevens van geregistreerde gebruikers worden op de server van de betalingsprovider opgeslagen. Een van de eisen van deze betalingsprovider is dat deze voldoet aan alle normen en regelgeving omtrent privacy die gelden in Nederland en de Europese Unie.

Data verwerking

Voor alle data die opgeslagen wordt voor bezoekers die combitrip bezoeken zonder login is West Tech Solutions B.V. (marktnaam CombiTrip) verantwoordelijk. CombiTrip verwijst bezoekers vaak naar websites van derden voor het boeken van tickets, dan is de desbetreffende website verantwoordelijk voor het juist verwerken van persoonlijke gegevens. Voor ingelogde bezoekers en voor persoonlijke data naast email, telefoon nummer, gebruikersnaamen wachtwoord gebruiken wij externe partijen. Deze extra data (bijvoorbeeld betalingsgegevens wordt dus nooit door CombiTrip zelf verwerkt) wordt opgeslagen door één van onze betalingspartners. Wij sluiten alleen aan bij betalingspartners die aan alle regelgeving omtrent privacy voldoen en controleren of zij aan dataminimalisatie doen.

Legitiem doel en grondslag

De data die door CombiTrip wordt opgeslagen wordt alleen gebruikt voor verbetering van de eigen service en in principe nooit met derden gedeeld. Alleen als wettelijk bepaald wordt dat bepaalde informatie gedeeld moet worden met een overheidsinstantie (bijvoobeeld voor een politie onderzoek) dan zal CombiTrip informatie delen. In de toekomst kan het zijn dat reisdata volledig geanonimiseerd wordt en vervolgens gedeeld wordt in het kader van verbetering van MaaS oplossingen.

Rechten

Indien u inzage, rectificatie of aanvulling, beperking van de verwerking, verwijdering, of overdracht wenst van uw persoonsgegevens, of bezwaar wilt maken tegen de gegevensverwerking kunt u contact opnemen via: CombiTrip | West Tech Solutions B.V. Langeweg 61 4341 RE Info@combitrip.com CombiTrip zal binnen vier weken na ontvangst reageren. CombiTrip rekent hiervoor in principe géén kosten. In geval van een bewezen ongegrond of buitensporig verzoek, of indien er door een betrokkene heel veel verzoeken worden ingediend, vraagt CombiTrip een redelijke administratieve vergoeding. Ook kan in die gevallen worden gekozen het verzoek te weigeren. Als u van mening bent dat CombiTrip niet handelt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.