CombiTrip.com - Algemene Voorwaarden & Condities

Disclaimer

CombiTrip is een product van West Tech Solutions B.V. Met 'wij', 'deze website' of 'CombiTrip' wordt West Tech Solutions B.V. bedoeld. West Tech Solutions B.V. geeft geen garantie voor de diensten op de website. Deze diensten worden geleverd zoals ze zijn. Om twijfel te voorkomen, worden alle impliciete voorwaarden of waarborgen zoveel uitgesloten als is toegestaan door de wet, met inbegrip van (zonder beperking) garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor het doel, veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid, titel en geen schending.

Wij proberen u altijd toegang te geven tot onze website, maar kunnen niet garanderen dat onze website of de diensten altijd beschikbaar zullen zijn zonder fouten, bugs of onderbrekingen.

Hoewel we ernaar streven onze diensten 24 uur per dag, zeven dagen per week ter beschikking te stellen, is het mogelijk dat de website of een bepaalde dienst bij gelegenheid mogelijk niet beschikbaar is door onderhoud of andere ontwikkelingsactiviteiten die buiten onze controle vallen.

Informatie op onze website zal regelmatig veranderen. We zullen proberen om onze website actueel te houden en te corrigeren, maar geven geen garanties over de juistheid van de informatie.

Wij garanderen niet dat de diensten aan uw eisen voldoen of specifiek geschikt zijn voor een bepaald doel. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om vast te stellen of de diensten aan uw behoeften of die van uw bedrijf voldoen en geschikt zijn voor het doel waarvoor u ze wilt gebruiken.

Auteursrecht

Verklaring betreffende het auteursrecht en de richtlijnen:

Deze website en de inhoud ervan valt onder het auteursrecht van CombiTrip © West Tech Solutions B.V. 2011. Alle rechten voorbehouden.

Distributie of verveelvoudiging van de inhoud of een deel ervan, in welke vorm dan ook, is verboden, anders dan op de volgende manieren:

- U mag printen of downloaden naar een lokale harde schijf voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

- U mag de inhoud kopiëren voor individuele derden voor hun persoonlijk gebruik, maar alleen met vermelding van de website als bron van het materiaal.

- U mag de inhoud van deze website niet distribueren of commercieel exploiteren, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag de inhoud van deze website niet doorgeven of opslaan in een andere website.